Lektorka sdružení Život a zdraví, Marta Královičová z nedalekých Kunčic pod Ondřejnkem na své poutavé přednášce konané 9.října 2014 představila přítomným návštěvníkům Vitality hned několik způsobů, jak se bez problematických medikamentů vypořádat z nevítanou depresí. Prezentovala přitom úspěšný program amerického lékaře a vědce Neila Nedlyho. Jak se dá vytušit, jednalo se takřka výhradně o vyžití přirozených léčebných postupů. Zůstává otázkou, nakolik budou prezentované metody našinci z České kotliny využívány. Polknout při depresi tabletku je pro rozmazleného člověka současnosti neskonale pohodlnější. Měnit zaběhlý životní styl přece jen bolí. Nezbývá než doufat, že tato krevní skupina na adrácké kluby zdraví nechodí.