Meziříčská Adra se, jak známo, besedování nebrání. Zvláště pokud jde o školy a školáky. Povětšinou je rafinovaně svádí k nějaké formě dobrovolnictví.

 Pozvání ze Základní školy v Poličné však mělo poněkud jiné zadání. Vrcholový management si přál zabrousit nejen do humanitární práce, ale i do zeměpisu. A tak se do prvního patra staré budovy nejdříve stěhovala výstava. Prostřednictvím zhruba osmdesáti fotografií, které pořídili reprezentanti Adry a zlínského Samari bylo možno nahlédnout do života a potřeb nejchudší asijské země, Bangladéše. Tady, jak známo, probíhá dlouhodobý vzdělávací projekt, ve kterém se obě zmíněné organizace už léta angažují.

 Petra Nováková navštívila zmíněnou destinaci hned čtyřikrát, takže při besedě, na níž se vystřídalo několik tříd, měla hlavní slovo. Troškou do mlýna přispěl i nejmenovaný vedoucí blízkého dobrovolnického centra, který do nejhustěji obydlené země světa měl před časem také možnost nahlédnout. Nejen školáci, ale i jejich učitelé byli některými skutečnostmi zaskočeni. Každopádně, jak říkali, si začnou daleko víc vážit věcí, které už dlouho považují za naprostou samozřejmost.

 Poličenská základka není v oblasti dobročinnosti žádnou popelkou. Po skončení balkánských válek se zapojovala do nejrůznějších aktivit, především se dlouhodobě angažovala v projektu Adopce v balíčku. Jedna ze zaměstnankyň školy je současně dobrovolnicí meziříčské Adry.

—————————————————————————————————————-

Základní škola Poličná

 

stěhování výstavy

 

výstava Naděje pro Bangladéš

 

malí posluchači

 

lektorka Petra pod dohledem

projekce

 

setkání s dobrovolnicí Adry

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————-