Adraklub zdraví se tentokrát zaměřil na stále se rozšiřující skupinu lidí, kterým nesvědčí pokrmy obsahující lepek. Náčelnice meziříčských celiaků, nezdolná Anežka Hrstková už podruhé na podobnou besedu pozvala odbornici na slovo vzatou, MUDr Alici Bártkovou. Manažerka Vitality, paní Soňa Mročková sem naproti tomu přivábila majitele firmy Bezlepík. Na jedné akci tedy bylo možno jak ochutnat bezlepkové speciality, tak si vyslechnout odborně pojaté odpovědi na nejrůznější, tématu se týkající medicínské otázky. Jak se zdá, bezlepkářům  se i v Meziříčí blýská na lepší časy. Firmy Vitalita a Bezlepík se domluvily na vzájemně výhodné spolupráci. Od nynějška už budou zmíněné potraviny k mání i v městě mezi dvěma Bečvami, samozřejmě na základě předchozí objednávky. Teď už nezbývá než si jen přát, aby se bezlepkovým i lepkavým přestala lepit smůla na paty