Letošní prázdninová brigáda, která se ve Valmezu uskutečňuje nepřetržitě od roku 2001, vstupuje do 13. ročníku. Podobně jako v minulosti, bude složena ze dvou pětidenních turnusů. První proběhne mezi 22. a 26. červencem, druhý od 29. téhož měsíce do 2. srpna. Koordinaci zmíněné akce má na starosti Bc. Hana Češková  (+420 734 519 948, hanka.ceskova@sezam.cz). Dobrovolníci budou pomáhat při psychosociálních aktivitách se seniory a znevýhodněnými dětmi, konkrétně v Domově pro seniory v Podlesí a v Azylovém domě ve Valašském Meziříčí. Ani letos by neměla chybět drobná praktická výpomoc v meziříčském kojeneckém ústavu. Pro zájemce bude zajištěno stravování a spartánské ubytování. Cestu si tentokrát brigádníci hradí ze svého.

 

Historicky první Adrabrigáda se v převážné míře zaměřila na pomoc při budování domu pro dospívající děti z pěstounských rodin. Projekt „Pod křídly“, který založila Emilie Smrčková, nejuznávanější česká pěstounka, zaměstnával dobrovolníky i v následujících dvou letech. Později se pomoc ustálila na spolupráci s výše zmíněnými sociálními ústavy. Kromě přínosu pro jejich klienty má akce i další nepřehlédnutelné efekty, například seznámení  nejméně dvou dobrovolnických dvojic. Jedna už vychovává děti a druhá střádá na svatbu. Kdo se chce kvalitně vdát či oženit, ať vyrazí na Adrabrigádu!