Protože je valmezská ADRA vnímána jako nedílná součást místního Integrovaného záchranného systému, nezbývá, než se účastnit i občasných nácviků součinnosti. Sedmého dne desátého měsíce se jeden takový konal ve městě i nedalekém okolí. Adrácká reprezentantka Naďa Šímová se spolu se zástupci Diakonie, Červeného kříže a jeho KIP týmu účastnila simulace ošetřování různých typů zranění. Akce se konala v areálu Základní školy v Lešné. Žákům i ostatním přihlížejícím měla demonstrovat, jak by se postupovalo, kdyby podobná situace někdy nastala. Prostory, v nichž meziříčská Adra sídlí, jsou zároveň vedeny jako jedno z míst, kde by mohlo být v případě krizové události přechodně ubytováno okolo desíti osob.