Zahájili jsme spolupráci s novou organizací pro podporu dětí se speciálními potřebami, zejména poruchami autistického spektra. Dobrovolníci si mohou vybrat mezi dobrovolnictvím v herně a dobrovolnictvím v domácnosti rodin, které jsou napříč celou Prahou i za jejím okrajem. V herně probíhá i muzikoterapie nebo dramaterapie, do které se zapojují i rodiče a můžou tak na chvíli uniknout do dětského světa. Dobrovolníci se mohou účastnit všech přednášek a aktivit a vzdělávat se tak v dané problematice.

Děkujeme hl.m.Praze, která podporuje dobrovolnické aktivity u znevýhodněných dětí.