V neděli 22.1. 2017 se uskutečnilo dlouho plánované školení pro zájemce o dobrovolnickou práci s dětmi . Školení se zúčastnilo celkem 16 potencionálních dobrovolníků, vedení Dětského domova  a zástupci Dobrovolnického centra ADRA.  Dobrovolnický program v tomto zařízení bude založen na individuální práci dobrovolníků s dětmi, za nimiž nikdo nedochází. Dobrovolníci budou mít možnost se v rámci své dobrovolné práce také přihlásit do vzdělávacích programů zaměřených na deprivaci dětí předškolního věku.