Útery 9. září byl v nemocnici Na Františku dnem zasvěceným dobrovolnictví. Sešli se zde dobrovolníci, kteří docházejí za pacienty na oddělení dlouhodobě nemocných. Své uznání jim přišli vyjádřit ředitel nemocnice Robert Zelenák, místostarosta Prahy 1 Daniel Hodek a radní z tohoto obvodu Šárka Chládková Táborská. Brzo tomu totiž bude rok, kdy tito lidé prošli školením zakončeným výběrovými pohovory a od té doby neváhají obětovat kus volného času na pomoc druhým. 

Na podzim tohoto roku proběhne školení zaměřené na vzdělání dobrovolníků pro potřeby interny a LDN. Z tohoto důvodu se v přednáškovém sále nemocnice konal ve stejný den workshop pro nemocniční personál.

Reportáž z tohoto setkání můžete zhlédnout zde.

Zájemci o dobrovolnivolnictví mohou kontaktkovat koordinátorku programu Milenu Čančíkovou, 737 441 159.