Ve čtvrtek 9.6. proběhla v prostorách geriatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze další ze setkání dobrovolníků – supervize. Zúčastnili se jí zástupci kliniky i oddělení kvality  VFN. Během dvouhodinového sezení zúčastnění sdíleli zážitky ze své dobrovolnické praxe a hledali náměty na další aktivity pro „své“ pacienty. Bylo domluveno, že budou pořízeny nové společenské hry a další aktivizační pomůcky, které budou naši dobrovolníci používat při návštěvách pacientů-seniorů a které  přispějí nejen k jejich dobré náladě, ale i ke zlepšení průběhu léčby.