Poběžte s námi za konec hladu a zajištění přístupu k pitné vodě, za důstojnou práci,  vzdělání a rovné příležitosti pro všechny. Je na každém z nás, abychom společně proměnili v realitu Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) – plán, na kterém se v roce 2015 shodly téměř všechny státy světa. Přidejte se a poběžte s námi za lepší svět!

Pokud se necítíte na fyzický výkon, můžete nás podpořit dobrovolnickou pomocí při organizaci celé akce – více informací najdete zde: https://adra.cz/novinky/id/hledame-dobrovolniky-na-adrabeh

Děkujeme!