Již tradiční akce, na které mají studenti možnost seznámit se s prací neziskových organizací, byla další příležitostí, kde můžeme mladým lidem prezentovat činnost naší organizace a představit blíže oblast dobrovolnictví.

Studenti si mohli zvolit z nabídky témat, které besedy se zúčastní a sešli jsme se tak v počtu zhruba 40 studentů. Po úvodní prezentaci a představení organizace ADRA, o.p.s. a problematiky dobrovolnictví následovala řada otázek, studenti měli zvídavé dotazy, bylo znát, že je fungování NNO a svět okolo nás zajímá a není jim lhostejný osud lidí, kteří žijí blízko nás.

Hned po přednášce se přihlásily dvě nadšené studentky, které by se chtěly stát dobrovolnicemi. Těšíme se na spolupráci!