Všeobecná fakultní nemocnice ve spolupráci s občanským sdružením ADRA a občanským sdružením Amelie oslavili dne 20. 11. 2012 společně s dobrovolníky z těchto organizací další rok své úspěšné činnosti na klinikách Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Tentokrát byli adresáty poděkování dobrovolníci, kteří docházejí za pacienty a po celý rok zpříjemňují volné chvíle, přispívali k dobré náladě a k lepšímu přijímání léčby i terapií.

ADRA, jejíž dobrovolníci docházejí k pacientům akutních lůžkových oddělení, vyslala v tomto roce do VFN dvakrát více dobrovolníků než předchozí rok. Dobrovolníci Amelie se již pět let zaměřují na zpříjemnění pobytu onkologicky nemocným na lůžkových ale také ambulantních pracovištích onkologických klinik VFN. Plány do budoucna zahrnují rozšíření činnosti také na další pracoviště a kliniky.

Dobrovolníkům poděkovali náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání a kvalitu Mgr. Dita Svobodová, výkonný ředitel ADRA Jan Bárta a ředitelka Amelie Pavla Tichá

Program zpříjemnilo hudebním vystoupením duo lékařů MUDr. Ondřej Kopecký a MUDr. Petr Kopecký z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Večer byl zakončen předáním dárků, které dobrovolníkům vyrobili pacienti denního stacionáře Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK.

Dobrovolníci i vedení obou organizací přivítali příležitost sdílet své zkušenosti a setkat se také se zaměstnanci VFN v uvolněné atmosféře příjemného večera.