Dobrovolnické centrum ADRA Praha hledá dobrovolníky, kteří mají zájem pomáhat nemocným lidem a seniorům.

Kde je vaše pomoc potřebná?

  • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze – Geriatrická klinika, lůžka následné péče pro seniory, (docházení Po-Pá 14-17 hod), 
  • Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 5 – pobytové služby pro seniory, (docházení Po-Pá 14-17 hod),

Hledáme také dobrovolníky s tvůrčím potenciálem, kteří by chtěli spolupracovat s ošetřujícím personálem při skupinových činnostech s pacienty a klienty –  ruční práce, výtvarné techniky nebo pohybové aktivity, (docházení dle dohody Po-Pá v rozmezí 10-16 hod).

Dobrovolnice ve Všeobecné fakultní nemocniciDobrovolníkem se může stát každý, kdo dovrší 18 let a chce si najít chvíli volna, kterou by chtěl věnovat pomoci druhým – dobrovolnictví je určeno pro studenty, seniory i osoby v produktivním věku bez rozdílu vzdělání či kvalifikace. Rozhodující je mít pochopení pro druhého, jeho starosti i radosti, a chtít je sdílet.

Co konkrétně dobrovolnická činnost představuje? „Dobrovolníci si mohou s pacienty a klienty povídat, číst knihy, kreslit, zpívat nebo je doprovázet na procházky. Samozřejmě se ale nebudeme bránit, pokud někdo bude chtít realizovat vlastní zajímavé programy. Dobrovolníci si sami určí četnost a dobu svého působení v jednotlivých programech“, vysvětluje vedoucí Dobrovolnického centra ADRA Praha Ing. Alena Skutilová.

Vstupní pohovory pro zájemce (trvá cca 45 minut) se konají vždy v 16 nebo v 17 hodin v pondělí:

  • 13. 2. 2013
  • 25. 2. 2013
  • 4. 3. 2013
  • 11. 3. 2013

Pokud by se vám tyto dny nehodily, lze domluvit individuální termín. K výkonu dobrovolnictví je po tomto rozhovoru potřeba absolvovat výcvik v organizaci, do níž chcete docházet. Termíny výcviků jsou stanoveny takto: pro CSOP Praha 5 ve čtvrtek 14. 3. od 15 hodin, pro VFN v neděli 24. 3. od 14 hod.

Zájemci o vstupní pohovor se mohou přihlásit e-mailem na alena.skutilova@adra.cz, nebo telefonicky čísle 736 673 382, příp. na adresu: Alena Skutilová, ADRA, Klikatá 1238/90c, Praha 5.