Dokážeme sehnat lístek pro každého hrdinu?

Jen díky našim hrdinům jsme v Plzeňském kraji zvládli našít a rozvést 20 000 roušek, rozvést obědy pro seniory v době zavření kantýny, zařídit nákupy pro nejohroženější. Poděkovat chceme i těm, kteří pomáhali přímo na covidových odděleních a

A my chceme našim hrdinům pořádně poděkovat.
Chceme je pozvat na představení Na stojáka.

Když u nás začala první vlna coronaviru a objevil se akutní nedostatek roušek v nemocnicích a sociálních službách, překvapilo nás, kolik lidí se rozhodlo aktivně pomáhat. Precizní koordinací jednotlivých úkolů se podařilo v době největší krize dodávat každý den více než tisíc roušek na místa, kde to bylo nejvíce potřeba. Někdo pomohl darováním bavlněných látek, jiný jejich stříháním nebo šitím roušek, ochranných plášťů, chirurgických čepiček a výrobou ochranných štítů. Každý den naši dobrovolníci s auty objížděli plzeňský kraj a sbírali stovky roušek, na které už nedočkavě čekali v nemocnicích nebo třeba domovech pro seniory. Takhle aktivních lidí jsme zanedlouho zapojili neuvěřitelných 300.

300 lidí z plzeňského kraje, kteří svůj volný čas věnovali pomoci druhým.

Nešlo ale jenom o šití roušek, nebo tvorbu ochranných štítů, na rostoucí obavy z nakažení nejohroženějších skupin jsme reagovali zajištěním základních lidských potřeb pro seniory – každý den po dobu dvou měsíců jezdili naši dobrovolníci nakupovat dle jejich seznamu. Předání pak probíhalo tak, aby v bezpečí zůstal i senior, i dobrovolník – za zavřenými dveřmi.

Kvůli hygienickým opatřením se navíc zavřela kantýna v penzionu pro seniory, proto naši dobrovolníci každý den jezdili v ochranném oděvu rozvážet obědy na pokoje seniorům.

Dobrovolníci se také snažili vytáhnout seniory z osamělé rutiny, chodili hrát a tancovat pod okna domovů pro seniory nebo vyráběli velikonoční dárečky a dekorace.

A těm všem bychom chtěli společně poděkovat, stejně jako i zdravotníkům na covidových odděleních, kteří den co den bojovali za naše životy.

Poděkujte i Vy formou nákupu vstupenky, na speciální představení pořadu „na stojáka live“ určené pro ty, kteří se na Klatovsku nejvíce zasloužili o zvládnutí první linie pandemie.

Pozvěte hrdinu na kulturu.