Ve čtvrtek 9.11. 2017 jsme vyjeli besedovat o dobrovolnictví na sídliště Zahradní a Písečná. Pro klienty domova pro seniory jsme si připravili hodinovou besedu na téma dobrovolnictví. Moc nás potěšilo, že babičky a dědečky povídání bavilo a rádi by uvítali také svého dobrovolníka. 

V současné době Domov pro seniory navštěvují 3 aktivní dobrovolnice a 1 nový dobrovolník.

Po besedě se seniory jsme se přesunuli na základní školu, kde jsme na stejné téma besedovali s žáky devátých tříd. Zde nás mile překvapila iniciativa mládeže, která projevila zájem o dobrovolnictví.

S žáky základní školy jsme již spolupracovali na mobilním charitativním bazárku.

Těšíme se na další vzájemnou spolupráci.