Během března jsme obnovili spolupráci s organizací Člověk v tísni, o. p. s., v rámci, které probíhá pravidelné doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Doučování realizují dobrovolnice zatím pouze v on-line prostředí. Už teď se ale těšíme na osobní setkání nejen při doučování, ale také při volnočasových aktivitách, které na léto plánujeme. Do organizace jsme během března a dubna vyslali celkem čtyři dobrovolnice. Organizaci Člověk v tísni, o. p. s. tímto děkujeme za spolupráci a těšíme se na společné akce, které jak pevně věříme, budeme v nejbližší době moci realizovat.

Chcete se zapojit? Kontaktujte nás.