Před 2 lety se v prostorech bývalé ČVUT usadily dvě malé neziskovky Dobrovolnické centrum ADRA Chomutov a KRC  Horizont.  Snažily se, byly aktivní a brzy povyrostly v úspěšné organizace, které si v Chomutově vybudovaly svou pozici a staly se nedílnou součástí Chomutováků. Nyní v rámci oslav svého 2. výročí společně otevírají pro všechny své dobrovolníky, pro zájemce o dobrovolnictví, ale i pro veřejnost svou vlastní kavárničku, kterou si sami pojmenovali.

Dobrovolníky z DC ADRA můžete pravidelně potkávat v domovech pro seniory, v nemocnici, na onkologickém oddělení, v rodinných centrech, v organizace Člověk v tísni a v dalších pomáhajících organizacích. Většina z nich se aktivně zapojuje do jednorázových akcí pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost. Od svého založení se v Dobrovolnickém centru zapojilo 44 dobrovolníků, kteří zdarma odpracovali více než 1350 dobrovolnických hodin.

Přijďte s námi oslavit naše výročí ve čtvrtek 5. 10. 2017 do Dobrovolnického centra ADRA v Chomutově, ve 2. patře. Kromě příjemného posezení u kávy a dortíku si můžete zahrát deskové hry, šipky, fotbálek a jiné interiérové hry. Slavnostní zahájení bude v 17.00 hodin.