Každým rokem v červnu jsme zváni na zahradní slavnost do Centra sociálních služeb Empatie.                                                                     
Je to hezká příležitost se setkat s našimi kamarády – klienty Empatie a Domova Libníče, se zaměstnanci, s rodiči či opatrovníky klientů. Kromě popovídání a příjemného posezení jsme letos mohli zhlédnout vystoupení TJ karate ČB, vystoupení S-clubu, aerobiku a hudebně-divadelní skupiny Rybníkáři. Nedílnou součástí programu jsou také vždy hudební a recitační vystoupení našich kamarádů a ani letos tomu nebylo jinak.

Slavnost vnímáme jako rozloučení před prázdninami a časem dovolených. Těšíme se zase na viděnou v září! 🙂

Hanka Havlová
koordinátorka dobrovolníků