V rámci Evropského roku dobrovolnictví uspořádá volné sdružení Dobrovolnictví pro České Budějovice výstavu fotografií na téma dobrovolnictví. Materiál jsme čerpali při prezentaci dobrovolnictví pro středoškolské studenty (více informací zde). Ve výše jmenovaném sdružení je i DC ADRA České Budějovice, dále pak DC při Diecézní charitě Č. Budějovice, Salesiánské středisko mládeže Č. Budějovice a Ústav zdravotně sociální práce při ZSF JU.

Výstava proběhne od 1. do 21. prosince 2011 ve vestibulu Státní vědecké knihovny v Č. Budějovicích (Lidická 1).