11 nových dobrovolníků se vydalo na cestu k potřebným dětem. Být dobrovolníkem v Programu Pět P totiž znamená přijmout novou roli, a na tu je nutné se důkladně připravit. Dobrovolníci získali nejen řadu užitečných informací, ale také si kladli důležité otázky týkající se motivace k dobrovolnictví, mohli prodiskutovat svá očekávání i své obavy, byli připravováni i na možné problémy, které se mohou vyskytnout a měli řadu příležitostí si některé situace odžít přímo v modelových situacích.

 Výcvik vedly koordinátorky Mgr. Markéta Skálová, Sandra Karasová a také garantka projektu, Mgr. Bohdana Břízová Ph.D. Výcvik se odehrával již tradičně v podkrovních prostorách Domova pro seniory Máj. Do tohoto Domova totiž pravidelně dochází přes 20 dalších dobrovolníků našeho Dobrovolnického centra, ale ze seniorských programů. V podkroví mívají pravidelné supervize, které zajišťuje sociální pracovník Mgr. Jaroslav Plášil, který je zároveň naší kontaktní osobou pro dobrovolnickou činnost. Jsme velmi vděční za tak vstřícné a přátelské přijetí ze strany vedení Domova. A tak i touto cestou upřímně děkujeme nejen panu Mgr. J. Plášilovi, ale také panu řediteli Ing. P. Jandovi a vrchní sestře paní Mgr. A. Douchové.