Od září do prosince 2011 proběhne školení členů budějovického KIP týmu (komunitní intervenční psychosociální tým). Během pěti školících dnů se členové týmu seznámí s různými technikami psychosociální pomoci. Budou tak připraveni pro zásah při mimořádných událostech, živelních katastrofách a jiných krizových situacích, kde budou moci nabídnout pomocnou ruku postiženým osobám. Jeho členy jsou dobrovolníci různých profesí a zaměření (sociální pracovníci, duchovní, psychologové atd.).