9. října 2014 patřil prostor před univerzitní knihovnou různým organizacím, do jejichž aktivit se vysokoškolští studenti budou moci zapojit. Proto i naše Dobrovolnické centrum nabízelo studentům možnost stát se dobrovolníkem v kterémkoliv z jeho programů.