Letošní podzimní setkání s dobrovolníky bylo velmi vydařené. Sešlo se nás 35 a 2 malé děti. Pod vedením supervizorky Irmy Bohoňkové jsme ve skupinách řešili následující témata: Motivace k dobrovolnictví, Kompetence dobrovolníků, Vztahy mezi dobrovolníkem a klientem a Jak má dobrovolník pečovat o sebe, aby nevyhořel. 

Bylo neuvěřitelné sledovat, jak vážně dobrovolníci vzali zamyšlení i práci ve skupinách. Odpovědi byly hluboké, dobrovolnicky vyzrálé a byly odměněny potleskem. Kromě supervizních témat byli dobrovolníci také seznámeni s probíhajícími projekty v celé organizaci ADRA ČR prostřednictvím prezentovaných fotografií i filmové ukázky, které připravila vedoucí Jitka Chánová. Koordinátorky Zdena Chmelová, Hana Havlová a Simona Žigová pak seznámily dobrovolníky s plány Dobrovolnického centra v Českých Budějovicích do konce roku (předvánoční trhy, Mikuláš v Domovech pro seniory společně s dětmi z klubu Pathfinder, vánoční zpívání ve smluvních zařízeních ve spolupráci se skupinou Za světlem apod.), rozdali dobrovolníkům dárek v podobě knížeček s citáty o přátelství a samozřejmě se postaraly o úžasné občerstvení, výzdobu a administrativu.

Jsme za tato setkání velmi vděční, protože vnímáme, že péče o dobrovolníky mimo jiné i v této podobě je velmi důležitá. Dobrovolníci se tak vzdělávají, rostou, rozvíjí své schopnosti, jsou nově motivováni k dobrovolnické činnosti, mohou se setkat mezi sebou a upevňovat vzájemná přátelství, získávají přehled o organizaci, k níž se hlásí. Na těch, kteří s námi spolupracují delší dobu, vidíme veliký posun v komunikačních schopnostech, v nadhledu i v pokorném životním postoji. Vážíme si toho, že můžeme s takovými lidmi spolupracovat… nesmírně si toho vážíme…