Spolu s dobrovolníky jsme se sešli u prostřeného stolu. Chtěli jsme se navzájem vidět, popovídat si a vzájemně se podpořit v naší práci pro druhé. Účast 28 dobrovolníků a 4 koordinátorek je důkazem toho, že jsme podobné setkání skutečně potřebovali. A hlavní téma pro zamyšlení i zapamatování: Jak radost získat a jak si ji udržet. Vždyť „lidé jsou jako chrámové sklo; třpytí se a září, když svítí slunce, ale když zapadne, jejich skutečná krása vynikne jen tehdy, pokud mají světlo v sobě.“

Vzájemně jsme si předávali zkušenosti, jak reagujeme na negativní poznámky našich klientů a procvičovali jsme pozitivní reakce. Pro uvolnění a nastartování smíchu se nám dobře hodilo i pár skvělých vtipů. A pak – pochopili jsme, jak moc souvisí radost s vděčností. Tudy vede cesta k opětovnému získávání radosti, která nemusí být nijak okázalá ani halasná, ale přesto je zřejmá a vychází zevnitř člověka.