V úterý 22. října v 16:30 hod. se v prostorách malého sálu Fráni Šrámka 34, kterému říkáme čajovna, konala velká podzimní supervize. Slovo supervize mně osobně zní trochu odtažitě a připomíná mi spíše název nějakého lékařského zákroku, ale není nic vzdálenějšího realitě :-). Malý sál se proměnil v improvizovanou kavárnu s množstvím dobrot, světýlek, svíček a klidnou hudbou v pozadí. Lidé přicházeli, seznamovali se, povídali a ochutnávali dobroty pro ně připravené a téměř šedesát dobrovolníků a hostů postupně zaplnilo sál k prasknutí.

A pak se rozjel program, jehož cílem bylo informovat, motivovat a ocenit dobrovolníky za jejich důležitou a vzácnou práci. Celým večerem provázela vedoucí dobrovolnického centra Iva Kyselová, která kromě svých vstupů vyzývala ke slovu jednotlivé řečníky a hosty. Měli jsme možnost slyšet vedoucího oddělení zahraničních projektů Zbyňka Wojkowského, který vyprávěl o projektech ADRY v daleké Sýrii a Libanonu, od koordinátorek Simony Žigové a Hanky Havlové jsme se dozvěděli o akcích, které za poslední půl rok proběhly a také o tom, co se na další měsíce chystá, Václav Vonášek – zástupce ADRY v jihočeském KIP týmu – nám vysvětlil úlohu týmu na aktuálním příkladu mimořádné události v Lenoře. Iva Kyselová pak shrnula současnou situaci dobrovolnických center, počtu dobrovolníků a návštěv do grafů a čísel a v motivační řeči děkovala dobrovolníkům za jejich nezištnou službu. Adventistický pastor Petr Adame řekl nejen pár hřejivých slov, ale také vyzval k aktivitě, jejíž výsledkem bylo společné výtvarné dílo desítek vystřižených papírových dlaní se jmény a poselstvími nalepenými na jedno velké plátno. Jak jsem se dozvěděl, plátno bude viset přímo v kanceláři dobrovolnického centra a poselství nalepená na jednotlivých rukou budou zveřejněna v dalším čísle ADRA novin.

Na závěr celé supervize se rozdávaly nové čerstvé ADRA noviny a dárečky od sponzorů a od seniorů z domova Hvízdal. Následovalo společné focení, spousta dalšího povídání a loučení.

Už se těším na příští setkání s tolika pozitivními lidmi na jednom místě!

Luďa K.
dobrovolník