Už před lety jsme při návštěvě domu pro seniory zjistili, jak velký smysl tady naše hraní má. Tito lidé jsou tak trochu na okraji zájmu společnosti, o to více radosti naše návštěva přináší – oběma stranám.

A tak jsme se vydali do dalšího domova pro seniory a zahráli v krásné rodinné atmosféře pro klienty Domova pro seniory Horní Stropnice. Mohli jsme přinést nejen vánoční písničky, koledy a slova povzbuzení, ale také předat dárky a vánoční přání tvořené mnoha malými dobrovolníčky. 🙂

Děkujeme za pohoštění po koncertu a možnost si popovídat s milými lidmi. Děkujeme za slova upřímné vděčnosti. Příští rok přijdeme moc rádi zase… 🙂

Luďa K.
dobrovolník DC ADRA Č. Budějovice