V týdnu před Vánocemi jsme s Ukrajinským komunitním centrem Nadija strávili krásné odpoledne na vánočním představení pro děti. Lektorky zájmových kroužků společně se svými žáky připravily zajímavý program. Děti zpívaly, tančily a představily čínské bojové umění WUSHU. Předcházela tomu pilná příprava, jejímž výsledkem byla ukázka talentu všech účinkujících. Jako překvapení pro děti jsme pozvali hosta! Byl to klaun, který zpíval, hrál divadlo, pouštěl bubliny i tvořil zvířátka z nafukovacích balónků.

V závěru si všechny děti převzaly vánoční dárečky, které také zajistilo DC ADRA. Celým podvečerem se nesla příjemná atmosféra, smích i radost v dětských tvářích. A to bylo pro nás tou největší odměnou.