Na pozvání psychologa HZS Jihočeského kraje Tomáše Adámka se zástupci ADRY, ČCK a Diecézní charity České Budějovice zúčastnili 6. 6. 2018 tréninku intervenčního týmu HZS Jihočeského kraje. Součásí tréninku byla teoretická a praktická část.

Teoretická část

V teoretické části jsme formou workshopu diskutovali základní pravidla pro přístup k zasaženým klientům:

Približ se

 • Jak se dostat do kontaktu a udržet si jej
  • Sundat helmu, rukavice
  • Představit se
  • Zeptat se na potřeby – pití, teplo, posazeni do auta apod.
  • Nebát se oslovovat jménem, tím se mu připomíná, kdo je, i opakovaně
  • Vyjadřovat respekt a úctu, akceptovat jeho přání, netlačit
  • Zvyšovat soběstačnost zasaženého klienta
  • Snažit se o oční kontakt
  • Mít důvěru ve zvládací mechanismy zasaženého klienta
  • Pokud zasažený klient nereaguje, dát mu čas, zeptat se ve smyslu „Jestli by vám to nevadilo, tak bych se za vámi ještě za půl hodiny zastavil“
  • Snížit se na výšku očního kontaktu
  • Komentovat vlastní činnost, k čemu se chystáme
  • Uvědomovat si tunelové vidění zasaženého.
 • Jak se vyhnout chybám
  • Nehodnotit
  • Nekritizovat
  • Nelhat
  • Lacině neutěšovat
  • Přiznat chybu
  • Nekouřit
  • Nežvýkat
  • „Nepáchat dobro“
  • Nenarušovat osobní prostor
  • Pomoc nevnucovat
  • Nevzbuzovat falešné naděje
  • Nebagatelizovat emoční reakce, spíš je legitimizovat, aby se ventilovaly a nezakořenily.

Podepři, Připomínej realitu, Podpoř, Pečuj

 • Sled kroků určit podle potřeby
 • Nejjednodušší je pečovat, nejnáročnější je připomínat realitu a poskytovat informace
 • Může pomoci i fyzické podepreni – grounding, uzemnění – pro sdělení důležité informace je lepší si sednout.
 • Nevyhýbat se pravdivým odpovědím, ale vyvarovat se odpovědím, kde si nejsem jist – např. čekáme na lékaře; nebo – xy je zraněn, ale je v péči lékařů. Nevyjadrujeme se k věcem, ke kterým nejsme kompetentní.
 • Mlčení nebo nesdělení pravdy posiluje nejistotu a bezmoc, proto se radši nebát těžkých témat.
 • Pokud jsem odvolán, snažit se zajistit náhradu
 • Umožnit rozloučení účastníků s případným zemřelým, pokud jsou ostatky v etickém stavu – nechat účastníkům dostatek času. Nejdřív zjistit, zda si rozloučení přejí.
 • Upozornit, že bude vypadat jinak, než jak ho znali. Počítat s emoční vlnou, po které bude následovat zklidnění. Cca 60-70% pozůstalých se rozloučit chce.

Předej

 • S cílem pomoci přechodu do normálního režimu předat zasaženého klienta
  • Příbuzným
  • Zdravotníkům
  • Neziskovkám
  • Duchovní pomoci

Praktická část

V praktcké části šlo o modelování intervence u klienta zasaženého povodní, při které byla zničena část hospodářského stavení a zahynulo domácí zvířectvo. Představitel intervenčního týmu byl konfrontován s klientem, který téměř nespolupracoval a byl pod vlivem tunelového vidění své situace.

Na závěr každý z účastníků hodnotil dojem z přístupu interventa s cílem uvědomit si, jakým způsobem vést rozhovor optimálně.