V úterý 24. září se Piaristické náměstí v Českých Budějovicích zaplní menšími i většími stánky. Cože se to bude konat? Od 8 hodin ráno až do 18 hodin odpoledne budou mít návštěvníci možnost v rámci tradičního EKOtrhu ochutnat místní bio produkty, vidět klasická řemesla, seznámit se s tématy dotýkajícími se ochrany prostředí, ve kterém všichni žijeme a přejeme si, aby mohly žít šťastně i naše děti.

Nově se EKOtrhu zúčastní i naše Dobrovolnické centrum ADRA, protože tématem ADRY je vedle dobrovolnictví, poskytování pomoci potřebným v nouzi, osamoceným nebo zasaženým živelnou pohromou, také globální rozvojové vzdělávání se zaměřením na odpovědnou spotřebu, spravedlivý obchod, migraci, ochranu ŽP, chudobu, lidská práva apod. Proto není divu, že se organizace ADRA připojila k 17 cílům udržitelného rozvoje schválených členskými státy OSN.

Přijďte v úterý 24. září na náš stánek na Piaristickém náměstí a kupte si dobrotu … pro dobrou věc 😉