Ve Vodňanském DPS proběhla 16. září 2013 supervize s dobrovolníky ADRA.