V úterý 14.11. 2017  proběhla v DC ADRA České Budějovice velká podzimní supervize všech dobrovolníků. Strávili jsme společně milé odpoledne, měli možnost se více poznat, sdílet se, říct si o novinkách v DC, o blízkých akcích nebo z čeho máme radost z měsíců minulých a kde jsme také chtěli všem dobrovolníkům poděkovat za jejich nasazení, elán a návštěvy u klientů. Jsme vděční za ně a za úterní akci, protože je vždycky novou mízou pro dobrovolnickou službu a může být i motivací pro další činnost. Doufáme, že všichni dobrovolníci prožili obohacující setkání, protože i celý ADRA tým se po skončení jednohlasně shodl na tom, že to byl opravdu moc fajn a smysluplný čas!

Děkujeme dobrovolníkům za účast, děkujeme za jejich službu!

R.W.Emerson: Jedním z nejkrásnějších zadostiučinění v životě je, že kdykoli se upřímně snažíme pomoci jinému, pomáháme i sami sobě.