Dne 13.4.2016 proběhla v budově, kde sídlí Dobrovolnické centrum ADRA České Budějovice, exkurze studentů Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity 3. ročníku oboru speciální pedagogika – vychovatelství.

Studenti připravující se na práci s dětmi v dětských domovech, s lidmi s postižením a v dalších pomáhajících profesích měli příležitost seznámit se s vedením Dobrovolnického centra, s probíhajícími projekty organizace ADRA o.p.s. a s managementem v neziskovém sektoru. Během semináře měli příležitost diskutovat na téma rozpočtů, přípravy projektů, výběru dobrovolníků a péče o ně, spolupráce se státní správou a dalšími organizacemi atd. Studenti si prohlédli kancelář a její vybavení, a také další prostory, které DC ADRA využívá ke školení dobrovolníků, k supervizím a k přednáškové či prezentační činnosti. Tímto způsobem postupně získávají přehled o činnosti jednotlivých organizací a také o poskytování a provázanosti konkrétních služeb.