16.10.2013 jsme uzavřeli novou Smlouvu mezi vysílající a přijímající organizací v oblasti dobrovolnické služby, a sice s Centrem sociálních služeb Jindřichův Hradec.  Noví zájemci o dobrovolnictví se mohou hlásit u kontaktní osoby Michaely Matějů, tel.: 384 397 709, e-mail: mateju@sscjh.cz.

Cílovou skupinou jsou lidé s postižením. Mnozí z nich se těší na svého dobrovolníka, který bude ochoten jim pravidelně věnovat 1 – 2 hodiny týdně. Náplň jejich činnosti bude odvozena od zdravotního stavu klienta. V této oblasti budou dobrovolníkům nápomocni klíčoví pracovníci zařízení.