Dobrovolníci z Adry spolu se seniory DpS Máj společně připravují „sluníčkovou sbírku“ na pomoc nemocným s leukémií a jinými těžkými nemocemi krve a nádory. Již 10 let Nadace pro transplantaci kostní dřeně spolupracuje s dobrovolníky, kteří sluníčka vyrábějí a pak také prodávají jako drobný dárek pro dárce finančních prostředků.

Zpravidla se do této akce zapojují školy, ale tentokrát dobrovolníci z Adry zapojili do výroby také seniory. Ti pospíchali do dílny nejen se pobavit a strávit příjemné dopoledne, nejen procvičovat jemnou motoriku, ale podílet se na něčem důležitém a potřebném – pospíchali pomáhat.

 

O původu sbírky je možné se dočíst na http://nadace.kostnidren.cz/upload/download/Organizace_sbirky_-_zkusenosti_z_Plzne.pdf.

Drobná sluníčka se vyrábějí z mouky, vody a lepidla, takže jsou levná, snadná na výrobu a při tom jsou symbolem světla a tepla.

 

Výtěžek sbírky slouží především na:

  • rozšiřování registru dobrovolných dárců dřeně v České republice
  • vybudování a provoz rekondičního centra pro nemocné po transplantaci
  • podpora pacientů v tíživé sociální situaci
  • vybavení zdravotnických zařízení
  • vzdělávací a výzkumné programy.

 

Další informace: www.kostnidren.cz