Rozhodli jsme se uspořádat něco velkého!???? 27. února na českobudějovické radnici chceme vzpomenout a poděkovat našim dlouhodobým dobrovolníkům, kteří nezišťně pravidelně pomáhají přes deset let!????
 
Máme velkou radost ze záštity Rady města České Budějovice a z poskytnutí obřadní síně města, ve které se bude celá akce odehrávat. Těšíme se, že přijede ředitel ADRA Česká republika Ing. Radomír Špinka a že se kromě jeho slov můžeme těšit i na slova náměstka primátora Ing. Viktora Vojtka, Ph.D.
 
Více informací ještě včas napíšeme…????
 
 
Tisková zpráva magistrátu města České Budějovice:
 

Morální záštita pro dobrovolníky

Českobudějovičtí radní převzali morální záštitu nad oficiálním slavnostním poděkováním dlouholetým dobrovolníkům centra ADRA. To se uskuteční 27. února 2020 od 16.00 hodin v obřadní síni radnice. „Dobrovolnické centrum působí v Českých Budějovicích od roku 2006 a zaměřuje svoji činnost na seniory a osoby se zdravotním postižením. V současné době je tam 92 dlouhodobých a 56 krátkodobých dobrovolníků. Kdo si tuto činnost vyzkoušel na vlastní kůži, dobře ví, jak je to záslužné a obdivuhodné zároveň. Vyžaduje to nejen počáteční dobrý úmysl, ale také vytrvalost i dodržování disciplíny,“ říká primátor Jiří Svoboda s tím, že každý, kdo dobrovolnictví poctivě vykonává, si upřímné poděkování zaslouží.