Zaměstnanci Centra sociální pomoci ve Vodňanech připravili 27.3.2014 pro své dobrovolníky slavnostní odpoledne.

Při této příležitosti vystoupilo klarinetové kvarteto Františka Jančíka z Prachatic s několika krásnými melodiemi. Paní ředitelka Mgr. Daniela Davidová se trochu podívala do historie, v níž objevila, že pozemek, na němž dnes stojí Centrum sociální pomoci, kdysi daroval Jacob Jacebel pro zřízení špitálu. Byl tedy prvním dobrodincem a dobrovolníkem, který na tomto místě něco nezištně vykonal pro ty, jež pomoc potřebovali. A tak všichni dobrovolníci byli během programu oceněni cenou Jacoba Jacebela. Kromě krásných Vodňanských hrníčků každý dostal také plaketu, na níž bylo napsáno: „Cena pro obyčejné lidi, kteří pro nás dělají neobyčejné věci.“