Od poloviny března do konce dubna jsme připravili šňůru supervizí pro koordinátory a všechny dobrovolnické skupiny na našich smluvních zařízeních. Supervize vedla Mgr. Ing. Irma Bohoňková PCC., která je profesionálním koučem, supervizorem, konzultantkou v oblasti řízení lidských zdrojů a lektorkou se specializací na manažerské a komunikační dovednosti.  

Součástí supervizí bylo ocenění dobrovolníků, podpora jejich motivace ke službě a příležitost k profesnímu růstu v oblasti dobrovolnictví. Dobrovolníci navíc ocenili informace z Adry, které jim předaly koordinátorky, protože být součástí některé z pomáhajících organizací obnáší také znalost dané organizace a jejích realizovaných projektů. Obsahem supervizních zakázek bylo vesměs hledání řešení některých komplikovaných situací, vzájemná podpora a sdílení. Jednotlivé dobrovolnické skupiny mezi sebou přivítali také nové dobrovolníky, kteří se tímto způsobem mohli velmi dobře začlenit a zapojit do fungujících týmů.