Až po setmění se vydala poměrně početná skupina dobrovolníků do prudkého kopce, který stoupá od domova důchodců na Dobré Vodě. Každý z nich tlačil přes sebou vozík, na kterém seděl zachumlaný dědeček nebo babička. Všichni směřovali k dobrovodskému kostelu, kde se 8. prosince 2011 pořádal vánoční koncert. Cestu svou vánoční atmosférou zpříjemňovaly rozsvícené stromky v zahradách. Kostel byl již notně zaplněn, když senioři dorazili a ten, kdo přišel na poslední chvíli, musel zůstat stát venku. Na koncertě zněly koledy v různém provedení a kdo mohl, zpíval. Nálada byla příjemně sváteční. Jsme rádi, že jsme mohli seniorům obohatit předvánoční čas a všem obyvatelům domova důchodců Dobrá Voda přejeme krásné svátky!