Průvod dobrovolníků v Českých Budějovicích

Pojďte s námi!

Jste dobrovolník? Je Vám téma dobrovolnictví blízké?

Chcete podpořit dobrou věc?

 Přidejte se k nám a vytvořme nejdelší živý řetěz dobrovolníků v ČR!

 

Kdy?  3. listopadu 2011 mezi 15. – 17. hod. 

Kde? V 15:00 u kašny na náměstí Přemysla Otakara II. (začátek) 

Trasa průvodu? Náměstí Přemysla Otakara II. – Lannova třída a zpět 

 

Na závěr průvodu (cca v 17:00) vytvoříme nejdelší živý řetěz kolem náměstí.

Akce probíhá pod záštitou primátora města Mgr. Juraje Thomy, který se akce osobně zúčastní.

Bližší informace na www.dobrovolnictviprocb.cz (akce) nebo na tel. 777 195 247

                                                   Evropský rok dobrovolnictví 2011