Velká voda může mít i jinou podobu, než je záplava. I zde pomáhali dobrovolníci.

Úklid zeminy po sesutém svahu prováděli dobrovolníci pod hlavičkou ADRY na Táborsku. Svah se uvolnil vlivem dešťů při letošních povodních a sesutá zemina nalehla na obvodovou zeď domu.

Pomozte při řešení situace.