Vedení ADRA o. p. s. připravilo pro jižní Čechy setkání se všemi, kteří se chtějí nějakým způsobem zapojit do pomoci lidí ve svém okolí pod hlavičkou organizace ADRA, či do podpory některého ze zahraničních projektů, kde ADRA ČR působí. Kromě převažující skupiny českobudějovických, také přijali pozvání zástupci ze Strakonic, Písku a Jindřichova Hradce.

Příprava benefičních akcí není vázána jen na existenci Dobrovolnického centra. Je možné tyto aktivity vyvíjet přímo ve spolupráci s organizací ADRA, o. p. s., kde mohou zaměstnanci poskytnout zájemcům potřebné informace, propagační materiál, nebo i odbornou pomoc. Zacílení na konkrétní projekt je v kompetenci skupiny lidí, která se rozhodne tento projekt podpořit. ADRA, o . p . s. však může o takovém projektu poskytnout podrobné informace, případně fotografie, prezentaci či krátká videa. V případě pořádání benefiční akce (ať už kulturní, sportovní nebo jiné) může ADRA do daného města vyslat svého zaměstnance, který bude organizaci zastupovat.