Jako každý podzim, i tentokrát proběhla 3.11.2022 podzimní supervize dobrovolníků z DC ADRA České Budějovice. Setkání se uskutečnilo v prostoru čajovny v budově, kde ADRA sídlí. Opět nás potěšila hojná účast, setkání se zúčastnilo přes 40 dobrovolníků z různých programů.

Na úvod prezentovaly všechny koordinátorky pestrou škálu aktivit a událostí, na nichž se v roce 2022 ADRA České Budějovice podílela. Také byl  představen nově akreditovaný program Dobrovolnictví v domácnostech.

Po tomto informacemi nabitém bloku vystoupila jako host supervize vedoucí ekonomického oddělení a zástupkyně ředitele ADRA Česká Republika Ing. Miroslava Illetšková. Její milý a pozitivní energií zářící projev směřoval k seznámení s větším obrazem celorepublikové a celosvětové ADRY a jejich aktivit.

Nakonec přišel čas na supervizní aktivitu, kterou představil pastor adventistické církve Petr Adame. Tentokrát byla tématem vděčnost a vůči čemu ji cítíme. Součástí byla aktivita, jejímž výsledkem bylo velké papírové srdce s desítkami důvodů vděčnosti.

Nedílnou součástí každého supervizního setkání je povídání a vzájemné sdílení. K přátelské a vřelé atmosféře přispělo snad také občerstvení, které připravil s láskou tým DC ADRA. Jako vždy byla pro každého dobrovolníka připravena pozornost v podobě dárkové tašky, jejímž obsahem bylo také mj. nejnovější vydání ADRA novin.

Za sebe mohu říci, že moje vděčnost se vztahuje ke všem dobrým lidem, kteří dávají svůj čas a energii druhým a jsem moc ráda, že jsem se s nimi mohla opět setkat.

Katka Petrášová
Koordinátorka dobrovolníků