I v novém školním roce pokračuje DC ADRA České Budějovice ve spolupráci s Ukrajinským komunitním centrem „Nadija“ v integračních aktivitách. Jejich těžiště stále leží v kurzech českého jazyka.

V říjnu otvíráme již třetí kolo, tentokrát nejen pro začátečníky, kde se opět přihlásilo přes 20 zájemců, ale i pro mírně a středně pokročilé. Někteří účastníci si přejí s námi pokračovat a zdolávat úskalí výuky našeho jazyka i nadále. V tom jim rádi vyjdeme vstříc, stejně jako naši skvělí dobrovolníci, kteří pokračují v konverzačních setkáváních. V obou skupinách se již pravidelně scházejí Češi a Ukrajinci, kteří našli společnou řeč a nyní už s mnohem větší jistotou si povídají o nejrůznějších tématech. Úspěch této aktivity nás těší dvojnásob, protože jejím hlavním cílem bylo kromě praktického cvičení češtiny i sbližování a navazování přátelských mezilidských vztahů.

Nejméně do prosince tohoto roku tedy budeme podporovat integrační a vzdělávací aktivity, ať už v KD Slavie nebo na místě novém, kam se KC „Nadija“ v průběhu října přesune.

Katka Petrášová