Přejeme pokoj všem lidem dobré vůle – nejen dobrovolníkům.