3. března 2014 jsme byli s dobrovolníky pozváni na slavnostní setkání v Domově pro seniory Máj při příležitosti 10. výročí jeho založení. Ke společnému programu jsme přispěli hudbou, krátkým zamyšlením a úsměvem.