První dubnový čtvrtek jsme opět navštívili seniory v DpS Horní Stropnice, tentokrát s programem hudebním. Dobrovolník DC ADRA České Budějovice, herec Malého divadla a skvělý zpěvák a hudebník Martin Dobíšek připravil pro klienty domova hudební pásmo s názvem „Písně našich srdcí“.

V téměř hodinu a půl trvajícím programu, ve kterém zpíval i vyprávěl, zazněla řada písní od známých interpretů z období především 60. let 20. století, ale dostali jsme se také do dob starších i mladších. Jsme moc vděční, že jsme mohli klientům zpříjemnit část odpoledne vzpomínkami na časy mládí. To bylo znát i na atmosféře, kdy si řada seniorů zpívala společně s naším milým dobrovolníkem.

Katka Petrášová
Koordinátorka dobrovolníků