Nový rok se sice netváří, že by příliš přál našim klasickým dobrovolnickým programům, ALE to se jen zdá! 

Naši milí dobrovolníci jsou se svými klienty v kontaktu, jak jen to jde – píší dopisy, posílají pohledy, telefonují nebo i skypují. Máme od zařízení zpětnou vazbu, že je to pro uživatele v této neklidné době, kdy jsou navíc díky nouzovým opatřením na všechno více sami, velmi, velmi důležité.

Asi si umíte představit, jakou máme radost, když se v některých programech mohou dobrovolníci zapojit do pomáhání NA ŽIVO! 

V lednu jsme uvedli do Odlehčovací služby Stella naše dvě nové dobrovolnice – Markétu a Terezku.

Moc jim přejeme, aby dobrovolnická služba pro ně i pro všechny děti „ze Stelly“ byla radostí.