Uzavřeli jsme novou smlouvu s CSS Emausy, kde již také působí naši první dobrovolníci. Emausy jsou našim 12. smluvním zařízením. Dobrovolníci jsou zde velmi srdečně vítáni!