Tradiční červnovou akcí různých církví nejen v Českých Budějovicích, je pravidelné otevření kostelů a modliteben všem zájemcům, kteří se chtějí podívat do těchto sakrálních prostor a dovědět se něco o konkrétních denominacích. Církev adventistů sedmého dne je zřizovatelem humanitární organizace ADRA, a proto i naše Dobrovolnické centrum během večerního programu představilo svou činnost.

Současně jsme prostřednictvím mnoha fotografií a prezentace představili návštěvníkům také přehled aktuálně probíhajících projektů v dalších deseti zemích světa. Hosté si také mohli ve foyér prohlédnout dobrovolnické fotografie a byly jim nabídnuty aktuální letáky různých dobrovolnických programů. Kromě toho byli účastníci zváni také na koncert duchovních písní v podání mládežnické skupiny Za světlem a při četbě z knihy J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce mohl každý v tichu přemýšlet.