Humanitární organizace ADRA zřídila operativně již minulý týden konto na pomoc lidem, kteří byli postiženi výbuchem plynu v obytném domě v Lenoře.

Odd té doby se na tomto kontě sešlo od ochotných dárců již 1 710 374 Kč. To je neuvěřitelné svědectví o štědrosti a rychlé reakci všech, ke komu se tato výzva dostala.

Prostředky budou použity pro nový začátek rodinám, které přišly ze dne na den o všechno. Informace budeme průběžně přinášet, v současné době probíhá monitoring sociální situace a potřeb, aby se prostředky použily co nejúčelněji.

Přispívat je stále ještě možné na účet veřejné sbírky ADRA

č.ú. 66888866/0300, v. s. 577

uvedení správného variabilního symbolu je důležité – jím se specifikuje určení pro Lenoru.

Za KIP tým České Budějovice

Václav Vonášek
tel. 602 384 232